dvere, okná, šatníky, kuchdvere, okná, šatníky, kuchdvere, okná, šatníky, kuchdvere, okná, šatníky, kuch

Kontakt

 

Drevofinal plus, spol. s r.o.
044 31 Sokoľ 72

Konateľ: Jozef Lengeň

IČO: 31 574 432
DIČ: 2020453083
IČ DPH: SK2020453083

Účet: Slov. sporiteľňa, Košice
č.ú.: 0440494067/0900

 

Prevádzka:
dielňa stolárskej výroby, kancelária
konateľa, účtáreň, korešpondencia

Textilná 4
040 12 Košice
(Nad Jazerom - areál mäsopriemyslu)

Telefón:      055 674 64 29

                  +421 907 919 722
                  +421 915 931 407

drevofinal@gmail.com

 


Zobraziť Drevofinal plus, spol. s r.o. na veľkej mape