dvere, okná, šatníky, kuchdvere, okná, šatníky, kuchdvere, okná, šatníky, kuchdvere, okná, šatníky, kuch

Osobné údaje

 OCHRANA   OSOBNÝCH   ÚDAJOV

 

 

SÚBORY  COOKIES

 

Pri používaní webstránok drevofinalplus.sk môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (  ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje.

1   Cookies je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec čísel a písmen), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.

2. Cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré by osobne identifikovali používateľa

3.   Podmienky uloženia a spracovania cookies  :

  • Úžívateľ má vždy možnosť vyjadriť súhlas  alebo odmietnutie uloženia súborov cookies, a nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo odmietnutím uloženia cookies.
  • Na elektronickom zariadení užívateľa môžu byť ukladané povolenia cookies

 súborov :

  1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
  2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webstránkam drevofinalplus.sk ( tieto cookies súbory môže užívateľ kedykoľvek vymazať alebo sa po niekoľkých týždňoch prípadne mesiacoch vymažú automaticky ).

4.    Za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.